SYMPÓZIUM
INTERVENČNEJ
RÁDIOLÓGIE SLOVENSKA

6. – 7. jún 2024

Palace Art Hotel, Pezinok