Program

Podrobný program pripravujeme

Hlavné témy podujatia

Neurointervencie

Portálna hypertenzia

Embolizácie

Periférne vaskulárne intervencie

Aorta a žilové intervenčné výkony

Intervenčná rádiológia v onkológii

Nevaskulárne intervenčné rádiologické výkony

Aktuality v intervenčnej rádiológii

Úloha sestry v intervenčnej rádiológii

Rádiologický technik pri výkonoch v intervenčnej rádiológii

CT/MR/DSA/Hybridné technológie/Umelá inteligencia

Navigačné systémy